Met trots kondigen wij aan dat we ons hebben aangesloten bij het UN Global Compact Netwerk Nederland. We zetten hiermee weer een mooie stap in onze continue streven naar duurzaam en verantwoord ondernemen en versterken ook onze positie als koploper in milieuverantwoord schoonmaken.

Wat is het UN Global Compact?

Het UN Global Compact is een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties dat bedrijven en organisaties aanmoedigt om duurzaam en sociaal verantwoord te opereren. Gelanceerd in 2000, richt het initiatief zich op het bevorderen van tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. Deze principes zijn gebaseerd op internationale verdragen en afspraken zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rio-verklaring over Milieu en Ontwikkeling.

Mensenrechten

Op het  gebied van mensenrechten beloven wij om de internationaal erkende mensenrechten te respecteren en te ondersteunen. Dit betekent dat wij in al onze activiteiten de waardigheid en rechten van alle individuen waarborgen. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat wij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen, en werken we samen met partners die dezelfde ethische standaarden hanteren.

Arbeidsnormen

Wij handhaven de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Onze werknemers hebben het recht om zich te organiseren en hun arbeidsvoorwaarden gezamenlijk te bespreken. Verder zullen wij alle vormen van gedwongen arbeid uitbannen en de afschaffing van kinderarbeid ondersteunen, waardoor kinderen de kans krijgen om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Discriminatie in arbeid en beroep bestrijden wij actief, wij willen dat iedereen gelijke kansen heeft en krijgt, ongeacht iemands geslacht, ras, religie of andere kenmerken of voorkeuren.

Milieu

Op het gebied van milieubeheer zullen wij een voorzorgsbenadering ondersteunen. Wij nemen initiatieven om een groter milieubewustzijn te kweken en stimuleren de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. Dit doen we o.a. door te werken met innovatieve, milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, door onze medewerkers continu bij te scholen en te enthousiasmeren voor nieuwe, duurzame manieren van schoonmaken. Door al deze maatregelen dragen wij significant bij aan een duurzamere toekomst.

Anti-corruptie

Tot slot spreken wij ons sterk uit tegen alle vormen van corruptie.  Wij staan voor etisch ondernemerschap, waarbij integriteit en transparantie de basis vormen voor al onze bedrijfsactiviteiten.

Met de implementatie van de Tien Principes van het UN Global Compact zetten wij een belangrijke stap in onze missie om niet alleen onze standaarden op het gebied van duurzaam schoonmaken te verhogen, maar ook om een positieve impact te maken op onze  samenleving en het milieu. Ze noemen ons met recht ook wel: De groenste schoonmakers!

Wil je meer weten over United Nations Global Compact? Neem eens een kijkje op hun website!