Een uitgebreid assortiment van de professionele schoonmaak- en onderhoudsproducten die wij gebruiken hebben wereldwijd voor de eerste keer de ambitieuze award Cradle to Cradle GoldCM-certificering ontvangen. Het Cradle to Cradle®-concept omvat een gedetailleerd evaluatiemodel voor de beoordeling van producten rekening houdend met materiaal –gezondheid, onschadelijkheid, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie, koolstofbeheer, waterbeheer en sociaal beleid.

Het Cradle to Cradle®-principe is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is ‘van wieg tot wieg’. Wat inhoudt dat er geen levenscyclus is van wieg tot graf, maar dat een product na het eerste gebruik opnieuw grondstof wordt voor het volgende product. Toekomstige producten zouden zo moeten worden ontwikkeld dat de kwaliteit van de recyclingfracties wordt verbeterd en dat recycling op hetzelfde of een hoger niveau gebeurt.
Ingrediënten, waaronder pigmenten en additieven, zouden moeten worden geselecteerd om toxische effecten tijdens het gebruik of in andere fases zoals productie, recycling en hergebruik, uit te sluiten.

*Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). De Cradle to CradleCM-certificering is een exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).

Geschreven door: Nicole van Heumen