Met verbazing las ik het artikel https://servicemanagement.nl/sector/fnv-stakingsbereidheid-voor-cao-compensatie-is-groot., waarin besproken wordt dat de FNV een collectieve loonsverhoging voor de schoonmaakbranche eist en onderzocht is of werknemers bereid zijn te staken als deze loonsverhoging er niet komt. De uitkomsten uit deze enquête voelen absoluut niet als representatief voor de gehele branche en het voelt voor mij zeer onredelijk en onverantwoord dat de FNV deze eisen op tafel gooit. We hebben een goede cao die loopt tot 2024, het is niet verantwoord deze tussendoor open te breken. Zoeken zij soms een stok om mee te slaan? Het is toch te gek voor woorden dat de FNV dit eist? Hoe moeten we dit als bedrijven betalen? We kunnen toch niet blijven verhogen? Sterker, ik ben ervan overtuigd dat dit alleen maar zorgt voor meer inflatie: hoe meer wij als werkgevers moeten betalen, hoe meer wij gaan verhogen. Dan wordt uiteindelijk alles duurder toch? Ik zet hieronder graag het een en ander uiteen.

Stijgende kosten

De prijzen voor schoonmaakdiensten worden opgedreven door verschillende oorzaken. De explosieve stijging van de energiekosten, de investeringen die we doen ten behoeve van duurzaamheid, de krapte op de arbeidsmarkt (waardoor de recruitmentkosten gigantisch stijgen) en natuurlijk het inflatiespook! En worden er binnen het bestaande schoonmaakcontract ook sanitaire producten geleverd? Deze dienstverlening kent een heel eigen kostenverloop, door de stijgende kosten van o.a. papier, transport en wasserijen. De enorme inflatie zorgt ervoor dat het nominaal aandeel van de Consumentenprijsindex op zo’n 3 procent komt, terwijl dit voorheen nog geen 0,4 procent was. Dat is niet niks.

Dit alles zorgt samen met de kans op een economische recessie voor veel onzekere factoren. Deze onzekerheid raakt ons als schoonmaakbranche én onze opdrachtgevers. Wij kunnen toch niet alles aan hen blijven doorberekenen? Dat zorgt uiteindelijk toch alleen maar voor meer inflatie? Het welbekende sneeuwbaleffect…

Dubbel betalen

Navraag binnen schoonmaakondernemingen, leert dat op basis van de huidige conjunctuur de meerderheid aangeeft een minimale prijsverhoging van tussen de 7,5 en 8,5 procent te zullen doorberekenen. Als de CAO nu opengebroken wordt en de lonen omhoog moeten, komen hier nog meerdere procenten bovenop.

Tegelijkertijd heeft de overheid een fors pakket maatregelen afgekondigd die onze medewerkers financieel echt gaan helpen, zoals het energieplafond, verhoging van de huur- en zorgtoeslag en een verlaging van de huur. Een deel van deze tegemoetkomingen zal gefinancierd worden uit lastenverzwaring bij bedrijven. Dat heeft grote impact op de bedrijfsvoering binnen onze branche, die arbeidsintensief is en waar de winstmarges klein zijn. Een eventuele CAO-compensatie zou betekenen dat wij dubbel moeten gaan betalen.

Collectieve actie is niet de oplossing

Uiteraard voelen wij de pijn en de zorgen van de werknemers. Maar wij geloven niet dat een collectieve actie nu de oplossing gaat zijn. Waar wij wel in geloven? Maatwerk. De oorzaak van de slechte financiële situatie van werknemers verschilt immers van persoon tot persoon. Wat is de thuissituatie? Zijn er schulden? Hoeveel uren werkt hij of zij? Wat voor energiecontract is er? Als ik voor mezelf mag spreken: ik durf een soortgelijke enquête onder mijn eigen personeel te houden en ben er zeker van dat er dan hele andere uitkomsten zijn. Mijn mensen werken dolgraag bij ons, worden goed behandeld en betaald én willen absoluut niet dat een eventuele loonsverhoging ons in een nijpende positie zou brengen. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek: als er problemen zijn op de werkvloer of privé, proberen wij binnen onze mogelijkheden te helpen. Als wij bijvoorbeeld zouden merken dar werknemers maaltijden over gaan slaan om geld te besparen, dan zorgen wij dat er wat te eten is op de werklocatie. Door deze open houding proberen wij de drempel weg te nemen om over (financiële) problemen te praten. Als je als werknemer zulke zaken kunt delen en er wordt meegedacht over een mogelijke oplossing, scheelt dat al erg veel stress. Ons motto is: samen sta je sterker dan alleen. Deze economische ontwikkelingen raken ons tenslotte allemaal.

Blog van Rogier Coppejans

Loonsverhoging