Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. CSS schoonmaak neemt als bedrijf dan ook zeker verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de mens, het milieu en onze maatschappij.

Wij proberen bewuste keuzes te maken om een goede balans te vinden tussen People (de medewerker), Planet (het milieu) en Profit (de portemonnee).

“Wij zijn de groenste schoonmakers”

People

Het werven van personeel gebeurt bij CSS schoonmaak in balans. Wij screenen ons personeel op bekwaamheid en gedrevenheid; geslacht, huidskleur en sociale of culturele achtergrond spelen bij ons geen enkele rol. Daarnaast voeren wij een personeelsbeleid waarbij we zoveel mogelijk persoonlijk betrokken zijn bij het welbevinden van onze werknemers. Een gezonde, tevreden werknemer levert doorgaans beter werk, is gelukkiger en verzuimt minder.

Planet

CSS schoonmaak voert vanzelfsprekend een actief milieubeleid. Wij beseffen ons maar al te goed dat we zuinig moeten zijn op onze planeet. Dat de bronnen en grondstoffen die onze aarde ons biedt niet onuitputtelijk zijn.  En dat de afvalberg gestaag groeit. Natuurlijk kiezen wij voor energiezuinige apparaten, pakken onze werknemers waar mogelijk de fiets en houden wij bij het wagenpark rekening met energiezuinige labels. Maar CSS doet meer. Wij geloven in het concept van de circulaire economie: een economie gebaseerd op hernieuwbare bronnen. De keuze om met milieuverantwoorde schoonmaakproducten te werken, betaalt zich uit: Hiermee besparen wij jaarlijks maar liefst 36 kilogram op plastic afval. Deze cijfers maken dat wij ons nog meer willen inzetten om de plasticvervuiling tegen te gaan. Daarom steunen wij The Ocean Cleanup. Want wat is er voor een schoonmaakbedrijf nou mooier dan het ondersteunen van de grootste schoonmaakoperatie aller tijden? In ons blog lees je alles over onze steunactie.

Profit

CSS schoonmaak is een zelfstandige onderneming, we zijn niet afhankelijk van een groot moederbedrijf of een externe financierder. Onze bedrijfsstrategie is gericht op continuïteit door effectief en stabiel ondernemen.

Wij zijn van oudsher erg betrokken bij belangeloze initiatieven en organisaties. Zo ondersteunen wij “Respect the mountains”, een organisatie die zich inzet om het zwerfafval in de bergen terug te dringen. Dit doen zij door de bergtoerist bewust te maken van het belang van het schoonhouden van de schitterende berggebieden.

Een doelstelling die past bij onze organisatie, onze instelling en onze branche.

Heeft u nog vragen?

10 + 1 =