Normaal gesproken ben ik rond deze tijd aan het nadenken wat voor eindejaarsgeschenk ik mijn vaste klanten ga versturen. Dit jaar zit ik echter meer met mijn gedachten bij het rekensommetje dat ik moet gaan maken, wat betreft de verhoging van de factuur richting mijn opdrachtgevers. Een cadeautje waar zij misschien niet helemaal op zitten te wachten, maar wat ik helaas wel uit zal moeten delen. Zeker nu -met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)- de marges nog krapper worden.

Flexibele arbeid, waar wij als branche voor een groot deel van afhankelijk zijn, wordt fors duurder.

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet is bedoeld om de kloof tussen vaste dienstverbanden en flexibele contracten te dichten. Met andere woorden: de vaste contracten worden flexibeler en de flexibele contracten wat vaster. Naast de vaste club die wij in dienst hebben, zijn wij voor een groot deel aangewezen op vakantie- en oproepkrachten. En juist die flexibele arbeid wordt dus aanzienlijk duurder. Daarnaast zijn er nog de gebruikelijke verhogingen: er komt drie procent loon bij in 2020, de eindejaarsuitkering stijgt en er is jaarlijks een indexatie van de middelen, materialen en machines.

Verhoging schoonmaakkosten: het rekensommetje
+ Directe bruto lonen,
+ Indirecte loonkosten als pensioenpremies, reiskosten en opleidingskosten
+ Kostenstijging van de materialen, middelen en machines

Loonsverhoging is nodig in krappe arbeidsmarkt.

De prijsverhoging als gevolg van de nieuwe cao en de stijging van de sociale lasten hebben we ook wel hard nodig. Enerzijds voor een gezonde bedrijfsvoering, maar ook om in deze krappe arbeidsmarkt mensen aan te trekken. Er wordt van schoonmakers ook steeds meer gevraagd: ze moeten hard werken, flexibel en gastvrij zijn. Ik ben trots en zuinig op mijn personeel, dus wat mij betreft mag daar ook een goed salaris tegenover staan. En ik wil dat onze mensen op een prettige manier hun werk kunnen uitvoeren, zonder enorme tijdsdruk bijvoorbeeld. Ik hoop dan ook dat mijn opdrachtgevers begrip zullen hebben voor de prijsstijging en dat ze zich niet enkel zullen herroepen op het CBS-indexcijfer. Want dat cijfer loopt achter op de praktijk. Hierin worden alleen de kosten genoemd die voortvloeien uit de cao-schoonmaak, maar de invloed van de sociale lasten blijft buiten beschouwing.