Lees hieronder hoe het gebruik van onze milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen jou ook zakelijk succes op kan leveren.

In september 2017 zette de VN de Sustainable Development Goals op de mondiale agenda. Dit zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die ‘de aarde tot een betere plek moeten maken in het jaar 2030’. Deze doelen hebben o.a. betrekking op het bestrijden van armoede, maar bijvoorbeeld ook op de strijd tegen klimaatverandering en de ontwikkeling van duurzame steden. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen in het streven naar deze doelen?

De strijd tegen klimaatverandering

Doel 13 van de SDG’s roept mensen, overheden en bedrijven op om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. De VN wijst hiermee op het Parijse Klimaatakkoord, waarin onder andere opgenomen is dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius. Het streven is zelfs om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Dit betekent dat broeikasgassen, waarvan CO2 een van de belangrijkste is, aanzienlijk moeten worden teruggedrongen.

De CO2– prestatieladder

De CO2– prestatieladder https://www.skao.nl/wat-is-de-ladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van de CO2- uitstoot. Het instrument wordt gebruikt als CO2– managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen, en bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningsvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting.

Schoonmaakmiddelen en CO2- uitstoot

Bij CSS Schoonmaakdiensten werken wij met de schoonmaakmiddelen van Werner & Mertz, een Duits bedrijf dat koploper is in innovatief klimaatbewust schoonmaken. Zij onderwerpen hun reinigingsproducten continu aan een beoordelingssysteem dat van toepassing is op zowel de ingrediënten van het product als op de verpakking ervan. Het gebruik van deze middelen vermindert de uitstoot van COfors, en dat levert punten op voor de CO2– prestatieladder.

Certificaat

Als u uw schoonmaak door ons laat verzorgen, kunnen wij op basis van uw bedrijfstak en het geschatte aantal te gebruiken liter schoonmaakproducten inschatten hoeveel CO2 u bespaart. U krijgt hiervan een certificaat, met uw logo en een volledige documentatie. Dit certificaat kan nuttig zijn bij het binnenhalen van een opdracht of aanbesteding. Zo haalde een klant van ons onlangs via het puntensysteem door onze samenwerking een monsteropdracht binnen. Bent u benieuwd hoeveel CO2 u bespaart, of zou kunnen besparen? Neem gerust contact met ons op! Door Nicole van Heumen, Tekstbureau Spoetnik spoetnikcommunicatie.nl